Δράση Γ4 (2012-2013) - Σύνδεσμοι  - Εξ αποστάσεως  σεμινάρια

 

Α/Α

 

 

ΧΩΡΑ

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙO /ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

1

Αυστραλία, Ευρώπη, Αφρική, Η.Π.Α., Λ. Αμερική, Καναδά

 

Εισαγωγή στο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης

 

Δαμανάκης Μιχάλης, Σπαντιδάκης Γιάννης, Χατζηδάκη Ασπασία, Χουρδάκης Αντώνης

11/04/2012(3 τηλεδιασκέψεις)

2

Αυστραλία, Ευρώπη, Αφρική, Η.Π.Α., Λ. Αμερική, Καναδά

 

Εισαγωγή στο Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης

 

17/04/2012(3 τηλεδιασκέψεις)

3

Η.Π.Α

 

1ος κύκλος - Επιμόρφωση – Συνδιαμόρφωση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος Μάθησης

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

13/12/2012(1 τηλεδιάσκεψη)

 

4

Αυστραλία

 

1ος κύκλος - Επιμόρφωση – Συνδιαμόρφωση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος Μάθησης

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

14/12/2012(1 τηλεδιάσκεψη)

 

5

Η.Π.Α, Αργεντινή και Καναδά

 

1ος κύκλος - Επιμόρφωση – Συνδιαμόρφωση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος Μάθησης

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

14/12/2012(1 τηλεδιάσκεψη)

 

6

Ευρωπαϊκές χώρες και Ν. Αφρική

 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2: Επεξεργασία κειμένων και τεχνικές ανάπτυξης λεξιλογίου στο επίπεδο Β2 του ΚΕΠΑ (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον)

 

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

09/01/2013(1 τηλεδιάσκεψη)

 

7

Ευρωπαϊκές χώρες

 

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης/ Δεύτερης γλώσσας

 

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

10/01/2013(1 τηλεδιάσκεψη)

8

Αυστραλία, Ν. Αφρική και Τουρκία

 

2ος κύκλος - Επιμόρφωση – Συνδιαμόρφωση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος Μάθησης

 

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

14/06/2013(1 τηλεδιάσκεψη)

9

Η.Π.Α, Καναδά, Αργεντινή και ευρωπαϊκές χώρες

 

2ος κύκλος - Επιμόρφωση – Συνδιαμόρφωση του Ηλεκτρονικού Περιβάλλοντος Μάθησης

 

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

14/06/2013(1 τηλεδιάσκεψη)