Σκοποθεσία της ανάπτυξης του συστήματος εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (Διαδικτυακό Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης)

 

Το σύστημα ηλεκτρονικής μάθησης για την ελληνική γλώσσα και ιστορία οργανώνεται έτσι ώστε να μπορεί:

α) να χρησιμοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς ανεξάρτητα και συμπληρωματικά προς τη συμβατική, δια ζώσης διδασκαλία και μάθηση σε οργανωμένες μορφές ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης

β) να χρησιμοποιηθεί από τους/τις εκπαιδευτικούς για σύγχρονη και ασύγχρονη εξ αποστάσεως διδασκαλία μαθητών σε απομακρυσμένες περιοχές

γ) να χρησιμοποιηθεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες σε Kοινότητες Μάθησης ή και από μεμονωμένους χρήστες που θέλουν να εμπλουτίσουν τις γνώσεις τους στην ελληνική γλώσσα.

         

Τα χαρακτηριστικά του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης

 

  • Αποτελεί ένα εργαλείο ευέλικτο, ελκυστικό και πολυδύναμο

  • Παρέχει στο μαθητή/στη μαθήτρια ανατροφοδότηση και υποστήριξη τη στιγμή που τη χρειάζεται και όσες φορές απαιτείται

  • Διαθέτει όχι μόνο τις δυνατότητες του ‘‘φροντιστή’’ αλλά και του κοινωνιο-γνωσιακού εργαλείου που υποστηρίζει το μαθητή/τη μαθήτρια κατά την παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου στα ελληνικά («Γράφω», «Κατανοώ»)
  • Επιδιώκει παράλληλα την καλλιέργεια των δεξιοτήτων ακρόασης/κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου

  • Δίνει τη δυνατότητα χρήσης της γλώσσας σε αυθεντικές επικοινωνιακές περιστάσεις σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας με άλλους νεαρούς χρήστες ή φυσικούς ομιλητές της ελληνικής γλώσσας («Κοινότητες Μάθησης» - «Επικοινωνώ»)

  • Αυξάνει το χρόνο ενασχόλησης του μαθητή/της μαθήτριας με την ελληνική γλώσσα (καθώς αυτός/-ή μπορεί να εμπλακεί σε αλληλεπίδραση με το Περιβάλλον στον ελεύθερό του/της χρόνο, εκτός τάξης).
  • Επιτρέπει και υποστηρίζει την εξατομικευμένη και διαφοροποιημένη διδασκαλία και μάθηση

  • Συνδέεται λειτουργικά με το περιεχόμενο του εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί από το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. (σειρές «Μαργαρίτα», «Βήματα Μπροστά», «Ελληνικά με την παρέα μου»)

  • Δίνει τη δυνατότητα στους/στις εκπαιδευτικούς σύγχρονης και ασύγχρονης επικοινωνίας καθώς και ανταλλαγής καλών πρακτικών.

 

Βιντεοπαρουσίαση Π.Η.Μ.

Παρακάτω μπορείτε να παρακολουθήσετε μια σύντομη βιντεοπαρουσίαση του Π.Η.Μ.