2011

 

Τίτλος συνεδρίου/ ημερίδας

Τόπος/χρόνος διεξαγωγής

Εισηγητές

Τίτλος εισήγησης -δραση

Κοινό-στόχος

20o Σεμινάριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Δυτικής Ευρώπης

‘’Το μέλλον της Ευρωπαϊκής Ένωσης: προγράμματα και εκπαιδευτικές πολιτικές’’

Βρυξέλλες, Βέλγιο 18/3

Θ. Μιχελακάκη

‘’Εκπαιδευτικές πολιτικές του Κέντρου για τη διασπορά: η περίπτωση των παρεμβατικών προγραμμάτων στο πλαίσιο του Γ’ Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και του ΕΣΠΑ’’

Έλληνες εκπαιδευτικοί της περιοχής ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών και φορείς της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Eνημερωτική Ημερίδα στα ομογενειακά σχολεία της Κωνσταντινούπολης

Κωνσταντινούπολη, Τουρκία, 18- 19/3

Μ. Δαμανάκης, Α. Χατζηδάκη και Ά. Χατζηπαναγιωτίδου

‘’Παρουσίαση των δυνατοτήτων χρήσης του συνολικού εκπαιδευτικού υλικού του προγράμματος ‘’Παιδεία Ομογενών’’ συμβατικά και μέσω της ιστοσελίδας’’ και ‘’Παρουσίαση του νέου προγράμματος ηλεκτρονικής μάθησης (2011-2013), δυνατότητες εμπλοκής σχολικών μονάδων και εκπαιδευτικών στο νέο πρόγραμμα’’. Παρουσίαση των εγχειριδίων «Βήματα Μπροστά» και της σειράς ‘’Μαργαρίτα’’

 

Έλληνες εκπαιδευτικοί της περιοχής ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης Κωνσταντινούπολης

Σεμινάρια

Μόναχο και Ντίσελντορφ 12-15/5

Μ. Δαμανάκης

Ενημέρωση εκπαιδευτικών για το Πρόγραμμα και οργάνωση και διεξαγωγή σειράς μελετών για το σχεδιασμό και την υλοποίηση της Ηλεκτρονικής Μάθησης

 

Έλληνες εκπαιδευτικοί της περιοχής ευθύνης των Γραφείων Εκπαίδευσης Μονάχου και Ντίσελντορφ

Σεμινάριο Επιμόρφωσης Συντονιστών Εκπαίδευσης Εξωτερικού

Αθήνα, 24-25/8

Μ. Δαμανάκης, Θ. Μιχελακάκη και Κ. Πετράκη

Εισηγήσεις κ. Δαμανάκη: ‘’Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη διασπορά: ιστορικές, γεωγραφικές, πολιτικές και παιδαγωγικές όψεις’’ και ‘’Ηλεκτρονική Μάθηση στην Ελληνική Διασπορά: Οργανωτικός Σχεδιασμός, Δίκτυο και Κόμβοι Ηλεκτρονικής Μάθησης’’. Παρουσίαση από την κ. Μιχελακάκη των δράσεων και των προϊόντων  του προγράμματος ‘’Παιδεία Ομογενών’’ και των προγραμματισμένων δράσεων του προγράμματος ‘’Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά’’ και εισήγηση της κ. Πετράκη με θέμα ‘’Προγράμματα τηλεπιμόρφωσης ομογενών και αποσπασμένων εκπαιδευτικών και ο ρόλος των Σ.Ε’’.

 

Συντονιστές Εκπαίδευσης Εξωτερικού και εκπρόσωποι του Υπουργείου Παιδείας

Εκπαιδευτικό Συνέδριο με θέμα τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας

Mπέρμινχαμ, Μ. Βρετανία 9-12/10

Μ. Δαμανάκης

 

Εκπαιδευτικοί της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής

 

2012

 

Τίτλος συνεδρίου/ ημερίδας

Τόπος/χρόνος διεξαγωγής

Εισηγητές

Τίτλος εισήγησης -δραση

Κοινό-στόχος

21o Σεμινάριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Δυτικής Ευρώπης «Ευρώπη: Παιδεία και Κοινωνία»

Βρυξέλλες, Βέλγιο, 7/2

Μ. Δαμανάκης και Ιω. Σπαντιδάκης

Εισήγηση του κ. Σπαντιδάκη ‘’Παιδαγωγικός Σχεδιασμός διαδικτυακού περιβάλλοντος για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης’’

Έλληνες εκπαιδευτικοί της περιοχής ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών

Παιδαγωγική διημερίδα

Weilburg,Γερμανία 7-9/5

Π. Θώμου

‘’Επίπεδα γλωσσομάθειας και εκπαιδευτικοί στόχοι: Προγράμματα σπουδών και εκπαιδευτικά υλικά για τη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας στο εξωτερικό’’

 

Έλληνες εκπαιδευτικοί

Ημερίδα ‘’Η διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας’’

Στοκχόλμη, Σουηδία 17-19/5

Ά. Χατζηπαναγιωτίδου

‘’Ζητήματα και προβληματισμοί στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης/ξένης γλώσσας’’ και ‘’ Το Πρόγραμμα του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ για την Ηλεκτρονική μάθηση στην ομογένεια’’

Έλληνες εκπαιδευτικοί

Επιστημονικό Συνέδριο ‘’E-Learning για πρόγραμμα MOODLE’’

Ηράκλειο Κρήτης, 14-15/9

Χ. Νικολάου, Μ. Δαμανάκης, Α. Χατζηδάκη, Ιω. Σπαντιδάκης, Ά. Χατζηπαναγιωτίδου, Α. Χουρδάκης, Β. Κούρτη- Καζούλλη, Γ. Κούτρας, Μ. Σκουραδάκη, Μ. Καμπουράκη και Θ. Κουτσουράς

‘’Building a Moodle front-end for Greek language learning’’

Ερευνητές σε θέματα πληροφορικής

Διημερίδα για τους δασκάλους της ελληνικής γλώσσας ως μητρικής σε σουηδικά και ελληνικά σχολεία

Στοκχόλμη, Σουηδία 4-6/10

Ιω. Σπαντιδάκης και Δ. Βασαρμίδου

Εισήγηση του κ. Σπαντιδάκη ‘’Ηλεκτρονικά Περιβάλλοντα για τη διδασκαλία και μάθηση της Ελληνικής γλώσσας και ιστορίας στη Διασπορά’’- Εισήγηση της κ. Βασαρμίδου ‘’Το περιβάλλον για τη διδασκαλία της Γλώσσας στο επίπεδο Β2 του ΚΕΠΑ’’

Έλληνες εκπαιδευτικοί

 

2013

 

Τίτλος συνεδρίου/ ημερίδας

Τόπος/χρόνος διεξαγωγής

Εισηγητές

Τίτλος εισήγησης -δραση

Κοινό-στόχος

22o Σεμινάριο Ελλήνων Εκπαιδευτικών της Δυτικής Ευρώπης «Η δυναμική της εκπαίδευσης σε περίοδο κρίσης»

Βρυξέλλες, Βέλγιο, 28/2-1/2

Α. Χατζηδάκη

Ιω. Σπαντιδάκης

‘’Εξ αποστάσεως μάθηση της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού στη Διασπορά-Το Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ’’

 

Έλληνες εκπαιδευτικοί της περιοχής ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης Βρυξελλών

International Conference on Urban Multilingualism and Education'

Γάνδη, Βέλγιο,

6-8/3

Β. Κούρτη - Καζούλλη, Α. Χατζηδάκη και Ιω. Σπαντιδάκης

 

‘’Builiding a global learning network for Greek as a Second/Foreign Language’’

Ερευνητές σε θέματα πολυγλωσσίας και γλωσσικής εκπαίδευσης

Παιδαγωγική διημερίδα ‘’Ηλεκτρονική Μάθηση και εφαρμογές’’

Weilburg, Γερμανία,

6-8/5

 

Ιω. Σπαντιδάκης

‘’Ο ρόλος των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη διδασκαλία της ελληνικής ως δεύτερης και ως ξένης γλώσσας: Παρουσίαση του έργου του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ’’

‘’Παιδαγωγική Αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: Παιδαγωγική αξιοποίηση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ’’

Εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του κρατιδίου της Έσσης

11ο Διεθνές συνέδριο Ελληνικής Γλωσσολογίας

Ρόδος, Ελλάδα,

26-29/9

A. Χατζηδάκη & Π. Θώμου

‘’Διδασκαλία περιφράσεων της Νέας Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας σε ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης’’

Ερευνητές σε θέματα πολυγλωσσίας και γλωσσικής εκπαίδευσης

 

 

Β.Κούρτη-Καζούλλη, Ιω. Σπαντιδάκης & Α. Χατζηδάκη

‘’Η εκμάθηση της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας μέσα από το πρόγραμμα Κοινοτήτων Μάθησης του Διαδικτυακού Μαθησιακού Περιβάλλοντος για τη διασπορά’’

>> 

7ο Διεθνές Συνέδριο για την Ανοικτή και Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση: ''Μεθοδολογίες Μάθησης''

Αθήνα, Ελλάδα

8-10/11

Π. Αναστασιάδης & Ιω. Σπαντιδάκης

‘’Διαδικτυακά Περιβάλλοντα για τους μαθητές της Ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης στη διασπορά: Βασικές αρχές σχεδιασμού’’

Ερευνητές σε θέματα ανοιχτής και εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

 

 

Π. Αναστασιάδης, Ιω. Σπαντιδάκης & Δ. Βασαρμίδου

‘’Διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης της ελληνικής ως δεύτερης και ξένης: το συνδυαστικό Μοντέλο Γλωσσικής Μάθησης’’

>> 

 

 

Α.Χατζηδάκη

‘’Ελληνόγλωσση Διαπολιτισμική Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση στη Διασπορά’’

>> 

 

 

Ιω. Σπαντιδάκης, Δ. Βασαρμίδου & A. Xατζηδάκη

‘’Σχεδιασμός και υλοποίηση του περιβάλλοντος μάθησης της Ελληνικής Γλώσσας - Επίπεδο Β2’’

 

>> 

 

 

Ιω. Σπαντιδάκης, Ά. Χατζηπαναγιωτίδη, Ευ.Λενακάκη & Δ. Βασαρμίδου

‘’Σχεδιασμός και υλοποίηση του περιβάλλοντος μάθησης της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας - Επίπεδο Α1’’

 

>> 

 

2014

 

Τίτλος συνεδρίου/ ημερίδας

Τόπος/χρόνος διεξαγωγής

Εισηγητές

Τίτλος εισήγησης -δραση

Κοινό-στόχος

Ενημερωτική ημερίδα

Αδελαΐδα, Αυστραλία 8/2

Α. Χατζηδάκη,

Ιω. Σπαντιδάκης

Παρουσίαση του Έργου «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά» και του νέου έντυπου εκπαιδευτικού υλικού

‘’Παρουσίαση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης: δομή, λειτουργίες, καινοτομίες»

Εκπαιδευτικοί της περιοχής Αδελαΐδας

>> 

Μελβούρνη, Αυστραλία, 11 και 12/2

Α. Χατζηδάκη,

Ιω. Σπαντιδάκης

>> 

Εκπαιδευτικοί της περιοχής Μελβούρνης και ευρύ κοινό

>> 

Σύδνεϋ, Αυστραλία, 16/2

Α. Χατζηδάκη,

Ιω. Σπαντιδάκης

>> 

Εκπαιδευτικοί της περιοχής Σύδνεϋ και ευρύ κοινό

8οΔιεθνέςΣυνέδριο ''International Technology, Education and Development Conference''

Βαλένθια, Ισπανία

10-12/3

Β.Κούρτη- Καζούλλη, Α. Χατζηδάκη και Ιω. Σπαντιδάκης (παρευρέθηκε μόνο η κα Καζούλλη)

‘’An Electronic Learning Environment for Greek-Language Intercultural Education in the Diaspora’’

Ερευνητές σε θέματα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση

Ημερίδα με θέμα ''Περιβάλλον Ηλεκτρονικής Μάθησης του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ: δομή, λειτουργία και εφαρμογές''

Λονδίνο, Ηνωμένο Βασίλειο, 28/3

Α. Χατζηδάκη,

Ιω. Σπαντιδάκης

Παρουσίαση του Έργου «Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά» και του νέου έντυπου εκπαιδευτικού υλικού

‘’Παρουσίαση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης: δομή, λειτουργίες, καινοτομίες»

Εκπαιδευτικοί της περιοχής ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης Λονδίνου και της Κυπριακής Εκπαιδευτικής Αποστολής

Symposium “Learning Greek as a Second Language online: The Combined Dynamic Model of Language Learning (CDMLL) of the University of Crete”

 

Τορόντο, Καναδάς

24/4

Α. Χατζηδάκη,

Ιω. Σπαντιδάκης, Β. Καζούλλη, Ά. Χατζηπαναγιωτίδη

‘’Learning Modern Greek online: the Combined Dynamic Model of Language Learning of the University of Crete’’

‘’Language learning styles and strategies’’

‘’Cummins's Framework of Academic Language Learning and Communities of Learning’’

Πανεπιστημιακοί και φοιτητές από Πανεπιστήμια του Τορόντο

Ενημερωτική ημερίδα

Τορόντο, Καναδάς

24/4 και 29/4

>> 

To  Έργο “Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά»

Tα νέα εγχειρίδια «Αλφαβητάρι» και «Μαργαρίτα 7»

Παρουσίαση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης

Παρουσίαση του Περιβάλλοντος και των δράσεων των Κοινοτήτων Μάθησης

 

Εκπαιδευτικοί της περιοχής ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης Τορόντο

Ενημερωτική ημερίδα

Μόντρεαλ, 26/4

>> 

To  Έργο “Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά»

Tα νέα εγχειρίδια «Αλφαβητάρι» και «Μαργαρίτα 7»

Παρουσίαση του Περιβάλλοντος Ηλεκτρονικής Μάθησης

Παρουσίαση του Περιβάλλοντος και των δράσεων των Κοινοτήτων Μάθησης

 

Εκπαιδευτικοί της περιοχής της περιοχής ευθύνης του Γραφείου Εκπαίδευσης Τορόντο στο Μόντρεαλ

ΔιεθνέςΣυνέδριοτου Ontario Institute of Studies in Education, ‘’Celebrating Diversity’’

Τορόντο, Καναδάς, 30/4-2/5

Β. Κούρτη-Καζούλλη, Ιω. Σπαντιδάκης και Α. Χατζηδάκη

‘’From “Sister Classes” to Global “Communities of Learning” in the Greek Diaspora: Theory and Practice’’

 

Ερευνητές σε θέματα διγλωσσίας και διδακτικής των γλωσσών