Περιγραφή Δράσης Β4-Πίνακας Σεμιναρίων

 Δράση Β4. Τηλεπιμόρφωση

Το 2013 και το 2014 πραγματοποιήθηκε μια σειρά από εξ αποστάσεως επιμορφωτικά σεμινάρια για εκπαιδευτικούς της Διασποράς με χρήση των ΤΠΕ στο πλαίσιο της Δράσης Β4 («Τηλεπιμόρφωση»)

Σκοπός των σεμιναρίων

Βασικός σκοπός των σεμιναρίων αυτών είναι ο εμπλουτισμός των γνώσεων των εκπαιδευτικών της διασποράς

  • σε ζητήματα Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής και Ιστορίας της Ελληνικής Διασποράς
  • σε ζητήματα Διδακτικής της Ελληνικής ως Δεύτερης και ως Ξένης γλώσσας και Στοιχείων Ιστορίας και Πολιτισμού και
  • στην παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στο χώρο αυτό.

Ο εμπλουτισμός των γνώσεων και των δεξιοτήτων γίνεται πάντα με γνώμονα τη διδακτική αξιοποίηση του έντυπου αλλά και ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που έχει παραχθεί από το Έργο «Παιδεία Ομογενών», όπως και του Ηλεκτρονικού Μαθησιακού Περιβάλλοντος που κατασκευάζει το Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων της Ελλάδας. Ειδικότερα, οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με τους δημιουργούς του εκπαιδευτικού υλικού και αλληλεπιδρούν μαζί τους.

 

Προτεινόμενη προσέγγιση

Το επιμορφωτικό σεμινάριο αποτελεί συνδυασμό συμμετοχής σε τηλεκπαίδευση και ατομικής μελέτης/εργασίας. Για κάθε σεμινάριο  προβλέπονται τρεις 4ωρες επιμορφωτικές συναντήσεις συνεργασίας μέσω τηλεδιάσκεψης. Μεταξύ 1ης και 2ης τηλεδιάσκεψης οι επιμορφούμενοι καλούνται να μελετήσουν βιβλιογραφία ή/και εκπαιδευτικό υλικό, ενώ μεταξύ 2ης και 3ης τηλεδιάσκεψης θα πρέπει να υλοποιήσουν και να αποστείλουν στον εισηγητή μια γραπτή εργασία με βάση τις οδηγίες που θα τους έχουν δοθεί. Μετά το τέλος της επιμόρφωσης χορηγούνται βεβαιώσεις επιτυχούς ολοκλήρωσης.

 

Τρόποι Παρακολούθησης

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν τις τηλεδιασκέψεις με δύο βασικά τρόπους:

Α) Σε χώρους που διαθέτουν ADSLInternet,  ένα σύγχρονο υπολογιστή, μια μικρή κάμερα και ένα μικρόφωνο (π.χ. εργαστήρια σχολείων, σχολική αίθουσα, Γραφείο συντονιστή εκπαίδευσης, κατοικία κ.λπ.)

Β) Webcast (Ζωντανή Μετάδοση μέσω Διαδικτύου)

Σε περίπτωση που η παρακολούθηση των διαλέξεων σε χώρους τηλεδιάσκεψης δεν είναι εφικτή, οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθούν ζωντανά την κάθε τηλεδιάσκεψη από τον υπολογιστή τους μέσω διαδικτύου (στο σχολείο, το σπίτι ή όπου αλλού επιλέγουν). Αυτό είναι εφικτό ακόμα και αν έχουν μια απλή (PSTN) σύνδεση με min ταχύτητα 43kbps. Παράλληλα έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν online με τον εισηγητή μέσω της αποστολής γραπτών μηνυμάτων και να καταθέτουν τις ερωτήσεις και τις απορίες τους. Στο μέτρο του δυνατού ο εισηγητής θα προσπαθήσει να ανταποκριθεί στις ερωτήσεις σε πραγματικό χρόνο (realtime).

 

Προσφερόμενες θεματικές ενότητες

Στο πλαίσιο των σεμιναρίων προσφέρονται ποικίλες θεματικές ενότητες από τον Ιούνιο του 2013 έως και το Μάιο του 2014 (για το πλήρες πρόγραμμα βλ. αρχείο με σεμινάρια).

 

Δράση Β4 - 2013 - Εξ αποστάσεως σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς

Α/A

Χώρα

 

Σεμινάριo /Θεματική ενότητα

 

Εισηγητής

 

Χρονική Περίοδος

 

1

Ευρώπη

 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2: Επεξεργασία κειμένων και τεχνικές ανάπτυξης λεξιλογίου στο επίπεδο Β2 του ΚΕΠΑ (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον)

 

Παρασκευή Θώμου

 

06-25 Ιουνίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

2

Ευρώπη

 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2: Επεξεργασία κειμένων και τεχνικές ανάπτυξης λεξιλογίου στο επίπεδο Β2 του ΚΕΠΑ (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον)

 

Παρασκευή Θώμου

 

17 Σεπτεμβρίου-29 Οκτωβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

3

Ευρώπη

 

Ταυτότητες και εκπαίδευση στη Νεοελληνική Διασπορά: θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτική πράξη

 

Δαμανάκης Μιχάλης και
Μιχελακάκη Θεοδοσία

 

08 Οκτωβρίου - 05 Νοεμβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

4

Ευρώπη

 

Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης γλώσσας. Η σειρά «Μαργαρίτα» (τεύχη 1-7), επίπεδο γλωσσομάθειας Α1-Α2-B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου - απογευματινό τμήμα

 

Χατζηπαναγιωτίδου Άννα

 

03 Οκτωβρίου - 14 Νοεμβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

5

Ευρώπη

 

Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης γλώσσας. Η σειρά «Μαργαρίτα» (τεύχη 1-7), επίπεδο γλωσσομάθειας Α1-Α2-B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου - πρωινό τμήμα

 

Χατζηπαναγιωτίδου Άννα

 

23 Οκτωβρίου - 29 Νοεμβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

6

Αυστραλία

 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2: Επεξεργασία κειμένων και τεχνικές ανάπτυξης λεξιλογίου στο επίπεδο Β2 του ΚΕΠΑ (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον)

 

Παρασκευή Θώμου

 

05 Νοεμβρίου - 28 Νοεμβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

7

Αυστραλία

 

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης/ Δεύτερης γλώσσας

 

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

21 Οκτωβρίου - 18 Νοεμβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)