Διεύθυνση:
Πανεπιστήμιο Κρήτης - Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης (Π.Τ.Δ.Ε.)
Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη Γάλλου
Ρέθυμνο - 74100
Ελλάδα
Τηλέφωνο:
(30) 28310-77605 & 77583
Φαξ:
(30) 28310-77636
http://www.ediamme.edc.uoc.gr