Δράση Β4 - 2013 - Εξ αποστάσεως σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς

 

Α/A

 

 

ΧΩΡΑ

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙO /ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

1

Ευρώπη

 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2: Επεξεργασία κειμένων και τεχνικές ανάπτυξης λεξιλογίου στο επίπεδο Β2 του ΚΕΠΑ (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον)

 

Παρασκευή Θώμου

 

06-25 Ιουνίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

2

Ευρώπη

 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2: Επεξεργασία κειμένων και τεχνικές ανάπτυξης λεξιλογίου στο επίπεδο Β2 του ΚΕΠΑ (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον)

 

Παρασκευή Θώμου

 

17 Σεπτεμβρίου-29 Οκτωβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

3

Ευρώπη

 

Ταυτότητες και εκπαίδευση στη Νεοελληνική Διασπορά: θεωρητικές προσεγγίσεις και εκπαιδευτική πράξη

 

Δαμανάκης Μιχάλης και
Μιχελακάκη Θεοδοσία

 

08 Οκτωβρίου - 05 Νοεμβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

4

Ευρώπη

 

Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης γλώσσας. Η σειρά «Μαργαρίτα» (τεύχη 1-7), επίπεδο γλωσσομάθειας Α1-Α2-B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου - απογευματινό τμήμα

 

Χατζηπαναγιωτίδου Άννα

 

03 Οκτωβρίου - 14 Νοεμβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

5

Ευρώπη

 

Διδασκαλία της ελληνικής ως Ξένης γλώσσας. Η σειρά «Μαργαρίτα» (τεύχη 1-7), επίπεδο γλωσσομάθειας Α1-Α2-B1 του Κοινού Ευρωπαϊκού Πλαισίου - πρωινό τμήμα

 

Χατζηπαναγιωτίδου Άννα

 

23 Οκτωβρίου - 29 Νοεμβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

6

Αυστραλία

 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2: Επεξεργασία κειμένων και τεχνικές ανάπτυξης λεξιλογίου στο επίπεδο Β2 του ΚΕΠΑ (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον)

 

Παρασκευή Θώμου

 

05 Νοεμβρίου - 28 Νοεμβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

7

Αυστραλία

 

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης/ Δεύτερης γλώσσας

 

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

21 Οκτωβρίου - 18 Νοεμβρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

 

 

Δράση Β4 - 2014 - Εξ αποστάσεως σεμινάρια σε εκπαιδευτικούς

 

Α/A

 

 

ΧΩΡΑ

 

 

ΣΕΜΙΝΑΡΙO /ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ

 

 

ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ

 

 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ

 

1

Η.Π.Α.-ΚΑΝΑΔΑ

 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Γ2: Επεξεργασία κειμένων και τεχνικές ανάπτυξης λεξιλογίου στο επίπεδο Β2 του ΚΕΠΑ (έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον)

 

Παρασκευή Θώμου

 

09-29 Ιουνουαρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

2

Η.Π.Α.-ΚΑΝΑΔΑ

 

Διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας: Η χρήση του γλωσσικού παιχνιδιού και άλλων δραμματικών τεχνικών για την κατάκτιση της γλώσσας και ιδιαίτερα της κοινωνιογλωσσικής δεξιότητας

 

Χατζηπαναγιωτίδου Άννα

22 Ιανουαρίου-12 Φεβρουαρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

3

Ευρώπη-Αφρική

 

Η διδασκαλία της Μυθολογίας-Επίπεδα Α2 και Β1 του ΚΕΠΑ(έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον)

 

Χουρδάκης Αντώνης – Τρούλη Σοφία

 

20 Ιανουαρίου - 17 Φεβρουαρίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

4

Ευρώπη-Αφρική

 

Η διδασκαλία της Ιστορίας-Επίπεδα Β1 και Β2 του ΚΕΠΑ(έντυπο υλικό και ηλεκτρονικό περιβάλλον)

 

Χουρδάκης Αντώνης – Τρούλη Σοφία

 

10 Μαρτίου – 31 Μαρτίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

5

Ευρώπη-Αφρική

Διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα(Στρατηγικές και παιχνίδια ρόλων)

 

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

 

12 Μαίου – 2 Ιουνίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

6

Αυστραλία

 

Διδασκαλία της παραγωγής γραπτού λόγου στην ελληνική ως ξένη/δεύτερη γλώσσα με την αξιοποίηση των ΤΠΕ

Σπαντιδάκης Γιάννης

 

13 Ιανουαρίου – 1 Μαρτίου (3 τηλεδιασκέψεις)

 

7

Αυστραλία

 

Διδασκαλια της ελληνικής ως ξένης γλώσσας: Ζητήματα γραμματικής, λεξιλογίου, γλωσσικής ποικιλίας

 

Χατζηπαναγιωτίδου Άννα

22 Φεβρουαρίου – 10 Μαίου (3 τηλεδιασκέψεις)