Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. - Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 50, Γάλλος Ρεθύμνου

 

ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ

Το Εργαστήριο Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) είναι ένα από τα παλαιότερα θεσμοθετημένα εργαστήρια του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Κρήτης. Ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 1996 με το Π.Δ. 147 (ΦΕΚ 111-10/06/96) και έχει τους εξής βασικούς στόχους:

  • Να ερευνά και να πρωθεί τα θέματα παιδείας και εκπαίδευσης των Ελλήνων της διασποράς και ιδιαίτερα των αποδήμων Ελλήνων, σε συνάρτηση με την κοινωνικο-οικονομική και πολιτισμική τους κατάσταση στις χώρες που ζουν και με τις πολιτισμικές συνθήκες στις χώρες αυτές.

  • Να ερευνά και να προωθεί εκπαιδευτικά θέματα των παλιννοστούντων Ελλήνων και των αλλοδαπών στην Ελλάδα, σε συνάρτηση με τις κοινωνικο-οικονομικές, πολιτικές, πολιτιστικές και εκπαιδευτικές συνθήκες στην Ελλάδα.

  • Να καταρτίζει και να επιμορφώνει τους/τις εκπαιδευτικούς που καλούνται να διδάξουν την Ελληνική ως Δεύτερη Γλώσσα σε μαθητές και μαθήτριες ελληνικής και μη ελληνικής καταγωγής στο εξωτερικό, στους Έλληνες παλιννοστούντες και στους αλλοδαπούς μαθητές και μαθήτριες στην Ελλάδα.

  • Να παράγει διδακτικό υλικό για την διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας και για την διδασκαλία του ελληνικού πολιτισμού στις παραπάνω κατηγορίες μαθητών και μαθητριών.

Με βάση αυτούς τους άξονες, και σύμφωνα με τη δυνατότητα παροχής υπηρεσιών όπως περιγράφονται στο ΦΕΚ ίδρυσης του Εργαστηρίου, οι δράσεις του Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. εκτείνονται στην υλοποίηση ερευνητικών προγραμμάτων και στην εκπόνηση μελετών, στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού, στη διοργάνωση (α) προγραμμάτων επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, (β) προγραμμάτων φιλοξενίας μαθητών, και (γ) Θερινών Σχολείων εκμάθησης της ελληνικής γλώσσας και του πολιτισμού. Επίσης, συμμετέχει ως εταίρος σε πολλές σχετικές δράσεις μέσω των συνεργατών του.

Image
Image

Από το 2010 στεγάζεται σε χώρους του Κέντρου Ερευνών και Μελετών του Πανεπιστημίου Κρήτης (στο βάθος του Α’ ορόφου της βόρειας πτέρυγας) ως ένα από τα τα Εργαστήρια της Σχολής Επιστημών Αγωγής που λειτουργούν στο πλαίσιο του. (βλ. https://www.keme.uoc.gr/index.php/el/ediame-gr)