Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. - Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 50, Γάλλος Ρεθύμνου

 

Δράσεις με σχολεία

Το ΕΔΙΑΜΜΕ συνεργάζεται με εκπαιδευτικούς και σχολεία διοργανώνοντας δράσεις στο πνεύμα της Εκπαίδευσης για πολλαπλογλωσσική και διαπολιτισμική ικανότητα αλλά και για την ενημέρωσή τους σε θέματα διδασκαλίας της Ελληνικής ως δεύτερης γλώσσας.