Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. - Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 50, Γάλλος Ρεθύμνου

 

ΣΥΝΕΔΡΙΑ - ΗΜΕΡΙΔΕΣ

Image

5ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών»

Το ΕΔΙΑΜΜΕ, σε συνεργασία με τον σύλλογο «Πολύδρομο», διοργάνωσε τον Ιούνιο του 2018 το 5ο Διεθνές Συνέδριο «Σταυροδρόμι Γλωσσών και Πολιτισμών» με θέμα «Γλώσσες και πολιτισμοί στο σχολείο και στην οικογένεια». Οι ενδεικτικοί θεματικοί άξονες του Συνεδρίου ήταν οι ακόλουθοι:


  1. γλωσσική χρήση/ γλωσσική διατήρηση/ γλωσσική πολιτική σε δίγλωσσες οικογένειες

  2. ανάπτυξη γραμματισμού/διγραμματισμού στο σχολείο και στην κοινότητα

  3. συνεργασία σχολείου-οικογένειας για την αξιοποίηση του πολιτισμικού/ γλωσσικού κεφαλαίου των ‘πολιτισμικά διαφερόντων’ παιδιών και τον πολιτισμικό εμπλουτισμό όλων των μαθητών

  4. καλές πρακτικές/ καινοτόμες μέθοδοι διδασκαλίας και μάθησης με στόχο την ενδυνάμωση των ‘πολιτισμικά διαφερόντων’ μαθητών και την επίτευξη των στόχων της Διαπολιτισμικής Παιδαγωγικής

  5. καλές πρακτικές στην κατάρτιση και στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε θέματα διγλωσσίας και διαπολιτισμικής παιδαγωγικής

  6. η ελληνική γλώσσα στη Διασπορά: γλωσσικές πρακτικές, εκπαιδευτικές πολιτικές και μελλοντικές προοπτικές.


Στο συνέδριο έγιναν δεκτές μετά από διαδικασία ‘τυφλής’ κρίσης και παρουσιάστηκαν πάνω από 65 προφορικές εισηγήσεις και 5 ανηρτημένες εργασίες, ενώ πραγματοποιήθηκαν 7 θεματικά συμπόσια και 5 εργαστήρια στην αγγλική και στην ελληνική γλώσσα. Το συνέδριο υπήρξε εξαιρετικά επιτυχημένο, καθώς συγκέντρωσε πάνω από 120 συνέδρους από διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αλλά και από πιο μακρινά μέρη όπως η Αυστραλία και ο Καναδάς.


Για τα πρακτικά του συνεδρίου δειτε στο El-Locus της βιβλιοθήκης.