Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. - Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 50, Γάλλος Ρεθύμνου

 

ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ

Ασπασία Χατζηδάκη

Χατζηδάκη Ασπασία1Η Ασπασία Χατζηδάκη υπηρετεί στο ΠΤΔΕ από το 2000 (από το 2020 ως Καθηγήτρια α’ βαθμίδας). Απόφοιτος της Φιλοσοφικής Σχολής του ΑΠΘ (1986), έχει κάνει μεταπτυχιακές σπουδές στο Ηνωμένο Βασίλειο (MA in Theoretical Linguistics, University of Reading, 1987) και στο Βέλγιο (Ph.D. από το Vrije Universiteit Brussel, με υποτροφία του ΙΚΥ).

Από το 2011 είναι Διευθύντρια του Εργαστηρίου Διαπολιτισμικών και Μεταναστευτικών Μελετών (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.) του Π.Τ.Δ.Ε., ενώ έχει διατελέσει και Πρόεδρος του τμήματος (2019-2023). Τα ερευνητικά της ενδιαφέροντα αφορούν τις κοινωνιογλωσσικές όψεις της διγλωσσίας και τη διδακτική της Ελληνικής ως δεύτερης/ ξένης γλώσσας μέσα από σύγχρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις στη διαχείριση της πολυπολιτισμικότητας και της πολυγλωσσίας. Έχει πολλές δημοσιεύσεις σε πρακτικά συνεδρίων, ελληνικά και διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συλλογικούς τόμους, ενώ έχει συμμετάσχει σε διάφορα προγράμματα με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση.

Τα τελευταία χρόνια συνεπιμελήθηκε τρεις συλλογικούς τόμους σχετικά με την εκπαίδευση προσφύγων στην Ελλάδα αλλά και την ελληνόγλωσση εκπαίδευση και τη νεομετανάστευση, ενώ έχει συγγράψει τα βιβλία «Διδάσκοντας δίγλωσσα παιδιά: θεωρητικά ζητήματα και εκπαιδευτικές προσεγγίσεις» (Αθήνα: πεδίο, 2020) και «Η ανάπτυξη της γλώσσας της κοινότητας σε παιδιά από μειονοτικές ομάδες» (σε συνεργασία με τη Χριστίνα Μαλιγκούδη, Κάλλιπος-ψηφιακά συγγράμματα, 2023).

orcid.org/0000-0002-6134-0362