Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ. - Πανεπιστημιούπολη Ρεθύμνου, 741 50, Γάλλος Ρεθύμνου

 

Συμμετοχή του Εργαστηρίου σε προγράμματα 1995-1997

Aπό το 1995 ως το 2010 ο Διευθυντής του Εργαστηρίου Μ. Δαμανάκης και οι συνεργάτες/ιδες του συμμετείχαν σε πολλά προγράμματα παραγωγής εκπαιδευτικού υλικού και επιμόρφωσης εκπαιδευτικών.

1995-1996: Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα (COMENIUS) με στόχο την παραγωγή Διαπολιτισμικού και Γλωσσικού Υλικού και με τη συμμετοχή ιδρυμάτων από το Βέλγιο, τη Γερμανία, την Αγγλία και την Ελλάδα.

1995- 1997: Πανελλαδικό ερευνητικό-επιμορφωτικό πρόγραμμα με στόχο την επιμόρφωση εκπαιδευτικών για την διδασκαλία της Ελληνικής σε παλιννοστούντες και αλλοδαπούς μαθητές στην Ελλάδα. Προϊόν αυτού του ερευνητικού προγράμματος είναι η έκδοση του βιβλίου «Η εκπαίδευση των παλιννοστούντων και αλλοδαπών μαθητών στην Ελλάδα» (1997) (Δαμανάκης, Μ. επιμ., Gutenberg, Αθήνα).

1995- 1997: Ερευνητικό πρόγραμμα στο Βέλγιο και την Γαλλία για τις συνθήκες λειτουργίας του Μαθήματος Μητρικής Γλώσσας για τα Ελληνόπουλα εκεί. Προϊόν αυτού του προγράμματος είναι η έκδοση του βιβλίου «Η εκπαίδευση των Ελληνοπαίδων στο Βέλγιο και την Γαλλία» (1997) (Δαμανάκης, Μ. επιμ.), Gutenberg, Αθήνα.

1996: Συμμετοχή στο πρόγραμμα ανάπτυξης Κινητών Εργαστηρίων Μάθησης με συντονιστή το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο της Έσσης στην Γερμανία.