ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

 

Σειρά υλικού:

α) Εμείς και οι ’λλοι

β) Από τη Ζωή των Ελλήνων της Διασποράς

 

Ομάδα – στόχος:

Όλες

 

Ηλικία μαθητών:

6 – 16 ετών

 

Βαθμίδα εκπαίδευσης:

Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια

 

Μορφή εκπαίδευσης:

Όλες

 

Διάρκεια σπουδών:

9 έτη x 3 ώρες εβδομαδιαίως

 

Χώρα διαμονής:

Όλες

 

Επίπεδα υλικού:

Τέσσερα (4)

1ο επίπεδο: 1η και 2α τάξη

Το άτομο και η οικογένειά του (οικο - ιστορία).

2ο επίπεδο: 3η και 4η τάξη

Το άτομο, η οικογένεια και ο άμεσος περίγυρός του (τοπο-ιστορία).

3ο επίπεδο: 5η και 6η τάξη

Χώρα προέλευσης και παροικίες (κοινωνιο- και εθνο-ιστορία).

4ο επίπεδο: 7η - 9η / 10η τάξη

Ελληνική και παροικιακή ιστορία (εθνο- και κοσμο-ιστορία).

Υποκατηγορίες