Ε.Υ.elearning,ΚΕΠΑ

Πίνακας 1.3: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Ξένης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Σειρά υλικού:Μαργαρίτα
Ομάδα – στόχος: 3η: Ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσσικές και με ελάχιστες ή και «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις.
4η: Αλλοεθνείς – αλλόγλωσσοι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που μαθαίνουν την Ελληνική.
Ηλικία μαθητών: 6 – 12 ετών
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια
Μορφή εκπαίδευσης: Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, απογευματινά, σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με αλλοεθνείς ή και ομοεθνείς μαθητές χωρίς καθόλου γνώση της Eλληνικής, Ημερήσια Σχολεία.
Διάρκεια σπουδών: 6 έτη x 3 ώρες εβδομαδιαίως
Χώρα διαμονής: Όλες
Επίπεδα υλικού: Τρία (3)
1ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 1η και 2α τάξη.
Βασική ανάπτυξη των στοιχειωδών δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου / αλφαβητισμός.
2ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 3η και 4η τάξη.
Ανάπτυξη βασικών γλωσσικών δεξιοτήτων και καλλιέργεια της εκφραστικής επάρκειας και των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
3ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 5η και 6η τάξη.
Καλλιέργεια της γλωσσικής επάρκειας, ανάπτυξη και εμπέδωση των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.

 

Αντιστοίχιση

 

1ο επίπεδο (Μαργαρίτα 1,2,3) αντιστοιχεί στο Α1 επίπεδο του ΚΕΠΑ.

2ο επίπεδο (Μαργαρίτα 4,5) αντιστοιχεί στο Α2 επίπεδο του ΚΕΠΑ.

3ο επίπεδο (Μαργαρίτα 5, 6) αντιστοιχεί στο Β1 επίπεδο του ΚΕΠΑ.

4ο επίπεδο (Μαργαρίτα 7 ) αντιστοιχεί στο Β2 επίπεδο του ΚΕΠΑ.

 

ΕπίπεδοΤίτλοςΑντιστοίχιση σε επίπεδο ΚΕΠΑ
1ο επίπεδο Μαργαρίτα 1,2,3 Α1
2ο επίπεδο Μαργαρίτα 4,5 Α2
3ο επίπεδο Μαργαρίτα 5, 6 B1
4ο επίπεδο Μαργαρίτα 7 B2