Ε.Υ.elearning,ΚΕΠΑ

Πίνακας 1.1: Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της Ελληνικής ως Δεύτερης Γλώσσας στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση

Σειρά υλικού:Πράγματα και Γράμματα
Ομάδα – στόχος: 1η: Ομοεθνείς μαθητές της προσχολικής και πρωτοσχολικής ηλικίας με περιορισμένη έστω επικοινωνιακή επάρκεια στην Ελληνική, οι οποίοι ξεκινούν με το υλικό του 1ου επιπέδου και συνεχίζουν με τα επόμενα.
Ηλικία μαθητών: Από 5/6 έως 16 ετών
Βαθμίδα εκπαίδευσης: Πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια
Μορφή εκπαίδευσης: Ημερήσια Σχολεία, Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής Γλώσσας (ενταγμένα, απογευματινά, Σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με μόνο ελληνόγλωσσους μαθητές.
Διάρκεια σπουδών: 10 έτη x 4 ώρες εβδομαδιαίως
Χώρα διαμονής: Όλες
Επίπεδα υλικού: Τέσσερα (4)
1ο επίπεδο: κατά προσέγγιση Προδημοτική – 2α τάξη.
Προαναγνωστικό στάδιο/ Αλφαβητισμός/ Βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
2ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 3η και 4η τάξη.
Εμπέδωση και διεύρυνση των βασικών δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
3ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 5η και 6η τάξη.
Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου.
4ο επίπεδο: κατά προσέγγιση 7η – 9η /10η τάξη.
Καλλιέργεια της ικανότητας για αυτόνομη παραγωγή γραπτού λόγου και της επικοινωνιακής επάρκειας σε επίσημες / τυπικές καταστάσεις.

 

Αντιστοίχιση

 

ΕπίπεδοΠεριγραφήΑντιστοίχιση σε επίπεδο ΚΕΠΑ
Πρώτο [Προδημοτική έως Β΄ τάξη] Προαναγνωστικό στάδιο/ Αλφαβητισμός/ Βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. A1
Δεύτερο [Γ΄- Δ΄τάξη] Εμπέδωση και διεύρυνση των βασικών δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου. Α2
Τρίτο [Ε΄-Στ΄ τάξη] Καλλιέργεια και ανάπτυξη των δεξιοτήτων παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου Β1
Τέταρτο [Α΄- Γ΄ γυμνασίου] Καλλιέργεια της ικανότητας για αυτόνομη παραγωγή γραπτού λόγου και της επικοινωνιακής επάρκειας σε επίσημες/τυπικές καταστάσεις. Β2 & Γ1
Πέμπτο [Λυκειακές τάξεις] Ενασχόληση με την ελληνική γλώσσα και γραμματεία. Γ2