Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Αλβανία

 

 Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στην Αλβανία

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Αλβανία (σελ.110)

Σειρά: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά

Η μελέτη αφορά στην ελληνική μειονότητα της Αλβανίας και στην ελληνόγλωσση εκπαίδευσή της. Στο α’ μέρος γίνεται ιστορική επισκόπηση της παρουσίας του ελληνικού πληθυσμού και στο β΄’ μέρος παρουσιάζονται τα γλωσσικά εγχειρίδια της ελληνικής μειονότητας της Αλβανίας για το διάστημα 1994-2003.