Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στον Καναδά

 

 Η Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στον Καναδά

H ελληνόγλωσση εκπαίδευση στον Καναδά (σελ. 256)

O συγκεκριμένος τόμος αναφέρεται στην ελληνική παρουσία στον Καναδά και ειδικότερα στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχοντας μια εποπτική εικόνα σχετικά με τις μορφές και τους φορείς ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό.