Η παρουσία των Ελλήνων στον Καναδά

 

 

 Η παρουσία των Ελλήνων στον Καναδά

Η ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΚΑΝΑΔΑ (σελ. 154)

Σειρά: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά

Πρόκειται για μια ιστορική μελέτη – επισκόπηση στην οποία παρουσιάζεται η διαδρομή ενός αιώνα ζωής των Ελληνοκαναδών. Παράλληλα το συγκεκριμένο βιβλίο αποτελεί και μια κοινωνιολογική προσέγγιση της πολύπλοκης πραγματικότητας της συγκεκριμένης εθνοπολιτισμικής ομάδας, τόσο στο εσωτερικό της, όσο και στον περίγυρό της.