Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ν. Αφρική

 

 Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Ν. Αφρική

Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στην Ν. Αφρική (σελ. 78 )

Σειρά: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά

Στη μελέτη καταγράφεται η ελληνική παρουσία στη Ν. Αφρική, οι μορφές και οι φορείς της ελληνόγλωσσης Εκπαίδευσης, τα αναλυτικά προγράμματα. Το διδακτικό υλικό, το εκπαιδευτικό προσωπικό και το μαθητικό δυναμικό