Η συμβολή του σχολείου Σωκράτης στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της ακαδημαϊκής - επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων

 

 Η συμβολή του σχολείου Σωκράτης στη διαμόρφωση της ταυτότητας και της ακαδημαϊκής - επαγγελματικής εξέλιξης των αποφοίτων

Η δίλγωσση μελέτη παρουσιάζει την ακαδημαϊκή-επαγγελματική εξέλιξη των αποφοίτων του σχολείου "Σωκράτης" στο Μόντρεαλ. Εστιάζει δε στη συμβολή του σχολείου στη διαμόρφωση της ταυτότητας