Θέατρο και Πολιτισμός στο σχολείο για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Θέατρο και Πολιτισμός στο σχολείο για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

Θέατρο και Πολιτισμός στο σχολείο για την επιμόρφωση εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης

 

Στον τόμο αναλύεται η διδακτική αξία του θεάτρου και συγκεκριμένα στη διδασκαλία της Ελληνικής στη διασπορά. Επίσης, περιλαμβάνονται διάφορες προτάσεις που μπορούν να εφαρμοστούν στα σχολεία και στις σχολικές γιορτές.