Επίπεδα και κριτήρια διαπίστωσης/πιστοποίησης της ελληνόμαθειας

 

 Επίπεδα και κριτήρια διαπίστωσης/πιστοποίησης της ελληνόμαθειας

Επίπεδα και κριτήρια διαπίστωσης/πιστοποίησης της ελληνόμαθειας (σελ. 206)

 

O συγκεκριμένος τόμος περιλαμβάνει εισηγήσεις από την Διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο στις 2-3 Ιουλίου 1999 με θέμα «Επίπεδα και κριτήρια διαπίστωσης/ πιστοποίησης της ελληνομάθειας».