Παιδεία Ομογενών: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις

 Παιδεία Ομογενών: θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις - Σειρά: Ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά

ΣEIPA: EΛΛHNOΓΛΩΣΣH EKΠAIΔEYΣH ΣTH ΔIAΣΠOPA ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις (σελ. 302)

 

O τόμος περιέχει τον θεωρητικό προβληματισμό των μελών των ομάδων εργασίας αλλά και συνοπτικά εμπειρικά δεδομένα σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό.