Παγκοσμιοποίηση και ελληνική διασπορά (Τόμοι Α' - Β') / 29 Ιουνίου - 1 Ιουλίου 2007

 
 Παγκοσμιοποίηση και ελληνική διασπορά (Τόμοι Α' - Β')

Πρακτικά Συνεδρίου: Ρέθυμνο, 29 Ιουνίου 1 Ιουλίου 2007

Πρόκειται για Πρακτικά συνεδρίου που έχουν δημοσιοποιηθεί σε ηλεκτρονική μορφή. Τα δυο CD περιλαμβάνουν αντίστοιχα τους δυο τόμους με τις εισηγήσεις του διεθνούς συνεδρίου "Παγκοσμιοποίηση και Ελληνική Διασπορά" που πραγματοποιήθηκε από 29 Ιουνίου έως 1 Ιουλίου του 2007 στην Πανεπιστημιούπολη στο Ρέθυμνο.