Θέατρο, Διασπορά και Εκπαίδευση / 22-23 Ιουλίου 2006

 

 Θέατρο, Διασπορά και Εκπαίδευση

Πρακτικά Συμποσίου 22-23 Ιουλίου 2006

Περιλαμβάνονται οι εισηγήσεις από το συμπόσιο "Θέατρο, Διασπορά και Εκπαίδευση" που πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος στις 22-23 Ιουλίου 2006