Λογοτεχνία της Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα / 24-25 Οκτωβρίου 2003

 Λογοτεχνία της Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα

Πρακτικά Διημερίδας: 24-25 Οκτωβρίου 2003

Λογοτεχνία της Διασποράς και Διαπολιτισμικότητα

Πρακτικά διημερίδας, Ρέθυμνο 24-25 Οκτωβρίου 2003 (σελ. 147)

 

Ο τόμος περιέχει τις εισηγήσεις από την διημερίδα που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο από 24 έως 225 Οκτωβρίου και είχε ως θέμα τη Λογοτεχνία της Διασποράς και τη διαπολιτισμικότητα