Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία / 4-6 Ιουλίου 2003

Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία - Τόμος Α'
Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία - Τόμος Β'

Πρακτικά Παγκόσμιου Συνεδρίου: Ρέθυμνο 4-6 Ιουλίου 2003

Πρακτικά παγκόσμιου συνεδρίου «Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: έρευνα και διδασκαλία» Ρέθυμνο 4-6 Ιουλίου 2003.

Α’ τόμος (σελ. 315), Β΄ τόμος (σελ. 427)

Στους δύο τόμους των πρακτικών, περιέχονται οι εισηγήσεις που έγιναν στα πλαίσια του παγκόσμιου συνεδρίου που πραγματοποιήθηκε από 4 έως 6 Ιουλίου του 2003 στην Πανεπιστημιούπολη του Ρεθύμνου.

Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία - Τόμος Α'

Ιστορία της Νεοελληνικής Διασποράς: Έρευνα και Διδασκαλία - Τόμος Β'