Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό / 26-28 Ιουνίου 1998

Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό

Πρακτικά Πανελλήνιου- Πανομογενειακού Συνεδρίου: Ρέθυμνο 26-28 Ιουνίου 1998

Πρακτικά πανελληνίου - πανομογενειακού συνεδρίου «Eλληνόγλωσση Eκπαίδευση στο Eξωτερικό» Ρέθυμνο 26-28 Ιουνίου 1998 (σελ. 467)

Στον τόμο περιέχονται τα πρακτικά του πανελλήνιου-πανομογενειακού συνεδρίου με θέμα: «Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στο Εξωτερικό», που πραγματοποιήθηκε στο Ρέθυμνο από 26 έως 28 Ιουνίου 1998.