Προγράμματα Σπουδών

 

Θεωρητικό Πλαίσιο και Προγράμματα Σπουδών για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη Διασπορά

Μέρος Α'

Προγράμματα Σπουδών

Μέρος Α' - Πλαίσια και σκοποθεσία της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη διασπορά

Βιβλίο (σελ. 221)

Ο τόμος περιλαμβάνει το Θεωρητικό Πλαίσιο σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά καθώς και τα Προγράμματα Σπουδών για κάθε σειρά υλικού και ομάδα-στόχο. Συνοδεύεται από ένα τόμο λεξιλογίου με συχνόχρηστες λέξεις. Εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από το ΟΕΔΒ και διατίθεται δωρεάν.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Μέρος Β'

Προγράμματα Σπουδών

Μέρος Β' - Προγράμματα σπουδών ανά ομάδα-στόχο και επίπεδο

Βιβλίο (σελ. 221)

Ο τόμος περιλαμβάνει το Θεωρητικό Πλαίσιο σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά καθώς και τα Προγράμματα Σπουδών για κάθε σειρά υλικού και ομάδα-στόχο. Συνοδεύεται από ένα τόμο λεξιλογίου με συχνόχρηστες λέξεις. Εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από το ΟΕΔΒ και διατίθεται δωρεάν.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

pdfPDF

Λεξιλόγιο

Λεξιλόγιο

Μέρος Γ' - Λεξιλόγιο

Λεξιλόγιο (σελ. 80)

Ο τόμος περιλαμβάνει το Θεωρητικό Πλαίσιο σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στη διασπορά καθώς και τα Προγράμματα Σπουδών για κάθε σειρά υλικού και ομάδα-στόχο. Συνοδεύεται από ένα τόμο λεξιλογίου με συχνόχρηστες λέξεις. Εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από το ΟΕΔΒ και διατίθεται δωρεάν.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά