Ελληνικά από κοντά

 Ελληνικά από κοντά - Βιβλίο Μαθητή και τετράδιο

Ελληνικά από κοντά

20 (γλωσσικά) μυστήρια για τον επιθεωρητή Σαχίνη... κι εσένα

Bιβλίο (σελ. 200)

Το βιβλίο απευθύνεται σε νέους που χρησιμοποιούν με επάρκεια τα ελληνικά (ως δεύτερη ή ξένη γλώσσα), προφορικά και γραπτά, αλλά επιθυμούν να συστηματοποιήσουν και να εμβαθύνουν περαιτέρω σε συγκεκριμένα γλωσσικά φαινόμενα. Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και διανέμεται δωρεάν από τον OEΔB.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά