Ελληνικά με την παρέα μου 1

Βιβλίο Μαθητή

Ελληνικά με την παρέα μου 1 - Βιβλίο Μαθητή και τετράδιο

Σειρά: Ελληνικά με την παρέα μου 1

Βιβλίο (σελ. 225)

Το βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές 12 ετών και άνω, που έχουν ελάχιστες γνώσεις ελληνικών (ψευδοαρχάριοι) και στοχεύει στην ταχύρρυθμη διδασκαλία της Eλληνικής.Διαρθρώνεται σε 15 ενότητες με επαναληπτικές ασκήσεις, πίνακες γραμματικής και βασικό λεξιλόγιο 1.000 λημμάτων σε έξι γλώσσες. Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και έχει εκτυπωθεί από τον OEΔB σε 20.000 αντίτυπα για δωρεάν διάθεση στα σχολεία του εξωτερικού.

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων

Ελληνικά με την παρέα μου 1 - Βιβλίο Μαθητή και τετράδιο

Σειρά: Ελληνικά με την παρέα μου 1

Τετράδιο Δραστηριοτήτων

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Συνοδευτικό τεύχος
για τον εκπαιδευτικό

Ελληνικά με την παρέα μου 1 - Βιβλίο Μαθητή και τετράδιο

Σειρά: Ελληνικά με την παρέα μου 1

Συνοδευτικό τεύχος για τον εκπαιδυετικό

Tο συνοδευτικό τεύχος για τον εκπαιδευτικό, περιέχει κατατακτήριο τεστ για ψευδοαρχάριους, τους στόχους κάθε ενότητας, επικοινωνιακές ασκήσεις για πολλαπλά επίπεδα γλωσσομάθειας και ενδεικτική βιβλιογραφία. Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και διανέμεται δωρεάν από τον ΟΕΔΒ

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά