Βήματα Μπροστά 2

Βιβλίο Μαθητή

Βήματα Μπροστά 1 - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τέταρτο

Μέρος: 2ο

Βιβλίο (σελ. )

Το περιεχόμενό του διαρθρώνεται σε 12 ενότητες και περιλαμβάνει στοιχεία μορφολογίας-σύνταξης, λεκτικών/επικοινωνιακών πράξεων και λεξιλογίου. Αφορά μαθητές 14-15 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων

Βήματα Μπροστά 1 - Τετράδιο Δραστηριοτήτων και οδηγίες

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τέταρτο

Μέρος: 2ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. )

Το περιεχόμενό του διαρθρώνεται σε 12 ενότητες και περιλαμβάνει στοιχεία μορφολογίας-σύνταξης, λεκτικών/επικοινωνιακών πράξεων και λεξιλογίου. Αφορά μαθητές 14-15 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα.

 

 

Οδηγίες
για τον Εκπαιδευτικό

Βήματα Μπροστά 1 - Τετράδιο Δραστηριοτήτων και οδηγίες

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τέταρτο

Μέρος: 2ο

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε τις οδηγίες ηλεκτρονικά

 

pdfPDF

Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό