Βήματα Μπροστά 1

Βιβλίο Μαθητή

Βήματα Μπροστά 1 - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τέταρτο

Μέρος: 1ο

Βιβλίο (σελ. 136)

Συνοδεύεται από CD ήχου για χρήση στην τάξη (περιέχει κάποια ηχογραφημένα κείμενα και τα τεστ ακουστικής κατανόησης) και από Οδηγίες για τον/την εκπαιδευτικό. Το περιεχόμενό του διαρθρώνεται σε 16 ενότητες και περιλαμβάνει στοιχεία μορφολογίας-σύνταξης, λεκτικών/επικοινωνιακών πράξεων και λεξιλογίου. Αφορά μαθητές 13-14 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Έχει σταλεί για δοκιμαστική εφαρμογή σε χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου.

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων

Βήματα Μπροστά 1 - Τετράδιο Δραστηριοτήτων και οδηγίες

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τέταρτο

Μέρος: 1ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 143)

Το περιεχόμενό του περιλαμβάνει στοιχεία μορφολογίας-σύνταξης, λεκτικών/επικοινωνιακών πράξεων και λεξιλογίου. Αφορά μαθητές 13-14 ετών που μαθαίνουν την ελληνική ως δεύτερη γλώσσα. Έχει σταλεί για δοκιμαστική εφαρμογή σε χώρες του Βορείου Ημισφαιρίου.

 

 

Οδηγίες
για τον Εκπαιδευτικό

Βήματα Μπροστά 1 - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τέταρτο

Μέρος: 1ο

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

pdfPDF

Τετράδιο Δραστηριοτήτων