Ο κόσμος των Ελληνικών

Βιβλίο Μαθητή

Ο κόσμος των Ελληνικών (βιβλίο μαθητή) - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Tεύχος: 1ο

Bιβλίο (σελ. 111)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Περιέχει 26 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, με γλωσσικά ερεθίσματα από τα κυρίαρχα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων

Ο κόσμος των Ελληνικών - Τετράδιο Δραστηριοτήτων και οδηγίες

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Tεύχος: 1ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 127)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών. Περιέχει 26 διδακτικές ενότητες, οι οποίες έχουν στόχο την καλλιέργεια και ανάπτυξη της παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, με γλωσσικά ερεθίσματα από τα κυρίαρχα ενδιαφέροντα των παιδιών αυτής της ηλικίας. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά


Τετράδιο

Οδηγίες
για τον Εκπαιδευτικό

Ο κόσμος των Ελληνικών - Τετράδιο Δραστηριοτήτων και οδηγίες

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Τρίτο

Tεύχος: 1ο

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά


Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

pdfPDF

Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό