Μιλώ και γράφω Ελληνικά CD ROM

Μιλώ και γράφω Ελληνικά CD ROM

Το λογισμικό αυτό απευθύνεται στους μαθητές του δευτέρου επιπέδου. Είναι σχεδιασμένο να λειτουργεί συμπληρωματικά και ενισχυτικά, προς το αντίστοιχο έντυπο υλικό της σειράς. Βασικός του στόχος του είναι η δημιουργία ενός ελκυστικού εκπαιδευτικού περιβάλλοντος για την επίτευξη των στόχων του γλωσσικού μαθήματος.