Παίζω και μιλώ

Βιβλίο Μαθητή

Παίζω και μιλώ - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 1ο

Βιβλίο (σελ. 51)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Στόχος του είναι η άσκηση στον προφορικό λόγο. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων

Παίζω και μιλώ - Τετράδιο Δραστηριοτήτων

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 1ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 51)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Στόχος του είναι η άσκηση στον προφορικό λόγο. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

Παίζω και μιλώ - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 1ο

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά