Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο

Βιβλίο

Η Ελλάδα στο Νεότερο και Σύγχρονο Κόσμο - Βιβλίο - Πέμπτο Επίπεδο

Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο

Επίπεδο: Πέμπτο

Τίτλος: Ματιές από την ιστορία της στον διεθνή χώρο

Το βιβλίο περιέχει υλικό για τη διδασκαλία στοιχείων γεωγραφίας, τέχνης, λογοτεχνίας και άλλων επιστημών. Απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 15-18 ετών (10η και 12η τάξη). Συνοδεύεται από Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

Η Ελλάδα στο Νεότερο και Σύγχρονο Κόσμο - Βιβλίο - Πέμπτο Επίπεδο

Η Ελλάδα στον νεότερο και σύγχρονο κόσμο

Επίπεδο: Πέμπτο

Τίτλος: Ματιές από την ιστορία της στον διεθνή χώρο

Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά