Ιστοριοδρομίες ΙΙ

Βιβλίο

Ιστοριοδρομίες ΙΙ - Βιβλίο - Τρίτο Επίπεδο

ΔIΔAΣKAΛIA ΣTOIXEIΩN IΣTOPIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY

Επίπεδο: Τέταρτο

Τίτλος: «Ιστοριοδρομίες ΙΙ, Στα Νεότερα Χρόνια»

Βιβλίο (σελ. 167) *

Πρόκειται για εγχειρίδιο που εδράζεται στην Ιστορία της Ελλάδος και των Ελλήνων κατά τα νεότερα χρόνια και δίνει έμφαση σε μια διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας με άξονα την αξιοποίηση της ιστορικής μαρτυρίας. Aπευθύνεται σε παιδιά ηλικίας γυμνασίου. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

* Oδηγίες για τον εκπαιδευτικό σε πολυγραφημένη μορφή.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

Ιστοριοδρομίες ΙΙ - Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

ΔIΔAΣKAΛIA ΣTOIXEIΩN IΣTOPIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY

Επίπεδο: Τέταρτο

Τίτλος: «Ιστοριοδρομίες ΙΙ, Στα Νεότερα Χρόνια» - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Oδηγίες για τον εκπαιδευτικό σε πολυγραφημένη μορφή.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά