Ιστοριοδρομίες Ι

Βιβλίο

Ιστοριοδρομίες Ι - Βιβλίο - Τρίτο Επίπεδο

ΔIΔAΣKAΛIA ΣTOIXEIΩN IΣTOPIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY

Επίπεδο: Τρίτο - Τέταρτο

Τίτλος: «Ιστοριοδρομίες» Ι, Στα Αρχαία και στα Βυζαντινά Χρόνια»

Βιβλίο (σελ. 301) *

Πρόκειται για εγχειρίδιο που εδράζεται στην Ιστορία της Ελλάδος και των Ελλήνων κατά τα αρχαία και βυζαντινά χρόνια και δίνει έμφαση σε μια διαθεματική προσέγγιση της ιστορίας (ιστοριο-γεωγραφική-περιβαλλοντική αγωγή). Aπευθύνεται σε παιδιά ηλικίας έκτης δημοτικού και πρώτης γυμνασίου. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

* Oδηγίες για τον εκπαιδευτικό σε πολυγραφημένη μορφή.

 

 

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

Ιστοριοδρομίες Ι - Βιβλίο - Τρίτο Επίπεδο

ΔIΔAΣKAΛIA ΣTOIXEIΩN IΣTOPIAΣ KAI ΠOΛITIΣMOY

Επίπεδο: Τρίτο - Τέταρτο

Τίτλος: «Ιστοριοδρομίες» Ι, Στα Αρχαία και στα Βυζαντινά Χρόνια» - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Oδηγίες για τον εκπαιδευτικό σε πολυγραφημένη μορφή.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

CD-ROM

Ιστοριοδρομίες Ι - CD-ROM

ΕKΠAIΔEYTIKO ΛOΓIΣMIKO

Ιστοριοδρομίες