Στη Μυθοχώρα με τα φτερά του Πήγασου

Βιβλίο

Στη Μυθοχώρα με τα φτερά του Πήγασου

Εμείς και οι Άλλοι

Επίπεδο: Τρίτο

Τίτλος: Στη Mυθοχώρα με τα φτερά του Πήγασου

Βιβλίο (σελ. 111)

Το βιβλίο περιέχει υλικό για τη διδασκαλία στοιχείων μυθολογίας, θρησκείας, ιστορίας, γεωγραφίας, τέχνης, λογοτεχνίας και άλλων επιστημών. Aπευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 11-12 ετών (5ης τάξης). Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

Μυθοχώρα Με τα φτερά του Πήγασου - Τρίτο Επίπεδο - Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

Εμείς και οι Άλλοι

Επίπεδο: Τρίτο

Τίτλος: Στη Mυθοχώρα με τα φτερά του Πήγασου

Tο βιβλίο αυτό περιέχει οδηγίες για τον εκπαιδευτικό. Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και έχει εκτυπωθεί από τον OEΔB σε 3.000 αντίτυπα.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

CD-ROM

Εμείς και οι Άλλοι - CD-ROM

ΕKΠAIΔEYTIKO ΛOΓIΣMIKO

Περιπέτειες στη Μυθοχώρ@ CD_ROM

Το λογισμικό «Περιπέτειες στη Μυθοχώρ@» συνδέεται με το βιβλίο «Στη Μυθοχώρα με τα φτερά του Πήγασου» και πραγματεύεται θέματα από την ελληνική αλλά και παγκόσμια μυθολογία. Βασικός στόχος του είναι η καλλιέργεια στάσεων και η ανάπτυξη γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των Ελλήνων ομογενών μαθητών. Απευθύνεται κυρίως στους Έλληνες μαθητές της διασποράς του τρίτου επιπέδου με τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί και στο τέταρτο επίπεδο.