Εμείς και οι Άλλοι (1ο Επίπεδο)

Βιβλίο

Εμείς και οι Άλλοι - Βιβλίο

Εμείς και οι Άλλοι

Επίπεδο: Πρώτο

Βιβλίο (σελ. 120)

Το βιβλίο «Εμείς και οι Άλλοι», επίπεδο 1ο, περιέχει υλικό για τη διδασκαλία Στοιχείων Iστορίας και Πολιτισμού σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών (1ης και 2ας τάξης). Eγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και έχει εκτυπωθεί σε 25.000 αντίτυπα από τον OEΔB για δωρεάν διάθεση στα σχολεία του εξωτερικού. Tο συνοδευτικό τεύχος για τον εκπαιδευτικό εγκρίθηκε από το Παιδαγωγικό Iνστιτούτο και έχει εκτυπωθεί από τον OEΔB σε 3.000 αντίτυπα.

 

 

Οδηγίες για τον
εκπαιδευτικό

Εμείς και οι Άλλοι - Οδηγίες για τον Εκπαιδευτικό

Εμείς και οι Άλλοι

Επίπεδο: Πρώτο

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (σελ. 47)

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά