Μαθαίνω να διαβάζω και να γράφω

Μαθαίνω να διαβάζω και να γράφω

Mαθαίνω να διαβάζω και να γράφω

Tεύχος: 1ο

Bιβλίο (σελ. 111)

Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε εφήβους 12-15 ετών, στις παρευξείνιες χώρες. Πρόκειται για εντατικά μαθήματα της Eλληνικής ως Ξένης Γλώσσας. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά