Τα Ελληνικά ως Γλώσσα Επαφής

Τα Ελληνικά ως γλώσσα επαφής

EΛΛHNIKA ΩΣ ΞENH ΓΛΩΣΣA

Tεύχος: 1ο

Mια φορά κι έναν καιρό

Bιβλίο (σελ. 95)

Το συγκεκριμένο υλικό απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6-8 ετών, δηλαδή των δύο πρώτων τάξεων του Δημοτικού στις παρευξείνιες χώρες. Συνοδεύεται από cd ήχου. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά