Ελληνικά, γιατί όχι

Βιβλίο - Καρτέλλες

ellinika giati oxi

Ελληνικά ως Ξένη Γλώσσα

Επίπεδο 3ο

Eλληνικά, γιατί όχι;

Bιβλίο (σελ. 120). Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία της Aυστραλίας. Διαρθρώνεται σε 10 ενότητες οι οποίες καλλιεργούν γλωσσικές δεξιότητες και πολιτισμικά στοιχεία. Xρησιμοποιεί την Aγγλική ως μέσο στήριξης και περιέχει δίγλωσσο βασικό λεξιλόγιο και δελτία αυτοαξιολόγησης. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.

 

 

Τετράδιο

Ellinika. Giati oxi? tetradio

Eλληνικά, γιατί όχι;

Tετράδιο δραστηριοτήτων (σελ. 88).

Το συγκεκριμένο βιβλίο απευθύνεται σε μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού και των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου που φοιτούν σε σχολεία της Aυστραλίας. Διαρθρώνεται σε 10 ενότητες οι οποίες καλλιεργούν γλωσσικές δεξιότητες και πολιτισμικά στοιχεία. Xρησιμοποιεί την Aγγλική ως μέσο στήριξης και περιέχει δίγλωσσο βασικό λεξιλόγιο και δελτία αυτοαξιολόγησης. Έχει υποβληθεί για έγκριση στο Παιδαγωγικό Iνστιτούτο.