Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου

Βιβλίο Μαθητή

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου - Βιβλίο Μαθητή

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Δεύτερο

Tεύχος: 1ο

Βιβλίο (σελ. 120)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-9 ετών, δηλαδή σε μαθητές της 3ης τάξης. Περιέχει δραστηριότητες για την κατάκτηση και εμπέδωση του λεξιλογίου, της μορφολογίας, σύνταξης, των λεκτικών πράξεων και των κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων. Το τετρ. δραστηριοτήτων 2 απευθύνεται σε μαθητές από Μ. Βρετανία, Αυστραλία, ΗΠΑ και Καναδά. Το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο δραστηριοτήτων 1, έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμονται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων 1

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου  - Τετράδιο Δραστηριοτήτων 1

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Δεύτερο

Tεύχος: 1ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων 1 (σελ. 192)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 8-9 ετών, δηλαδή σε μαθητές της 3ης τάξης. Περιέχει δραστηριότητες για την κατάκτηση και εμπέδωση του λεξιλογίου, της μορφολογίας, σύνταξης, των λεκτικών πράξεων και των κοινωνικοπολιτισμικών στοιχείων. Το βιβλίο μαθητή και το τετράδιο δραστηριοτήτων 1, έχουν εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμονται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού

 

 

Τετράδιο
Δραστηριοτήτων 2

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου  - Τετράδιο Δραστηριοτήτων 2

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Πρώτο

Tεύχος: 3ο

Τετράδιο δραστηριοτήτων 2(σελ. 208)

Το βιβλίο απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 5-6 ετών. Στόχος του είναι η ανάπτυξη του προφορικού λόγου, σε επίπεδο φράσεων / προτάσεων, και η διαισθητική μύηση των παιδιών στους μηχανισμούς της ανάγνωσης. Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, έχει εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ και διανέμεται δωρεάν σε σχολεία του εξωτερικού.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά

 

Οδηγίες για τον
Εκπαιδευτικό

Μιλώ και γράφω ελληνικά στις γειτονιές του κόσμου  - Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό

Σειρά: ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA

Επίπεδο: Δεύτερο

Tεύχος: 1ο

Οδηγίες για τον εκπαιδευτικό (σελ. 127)

Tο βιβλίο περιέχει οδηγίες για τον εκπαιδευτικό για το βιβλίο και τα δύο τετράδια δραστηριοτήτων με τίτλο: «Mιλώ και γράφω Eλληνικά στις γειτονιές του κόσμου» του 2ου επιπέδου της σειράς: «ΠPAΓMATA KAI ΓPAMMATA». Έχει εγκριθεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο και εκτυπωθεί από τον ΟΕΔΒ.

 

 

ebooke-Book

Διαβάστε το βιβλίο ηλεκτρονικά