ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΩΣ ΞΕΝΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ

Σειρά υλικού:

Μαργαρίτα

Ομάδα - στόχος:

3η: Ομοεθνείς μαθητές πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης χωρίς καθόλου γλωσσικές και με ελάχιστες ή και «καθόλου» ελληνογενείς πολιτισμικές προϋποθέσεις.
4η: Αλλοεθνείς - αλλόγλωσσοι μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης που μαθαίνουν την Ελληνική.

Ηλικία μαθητών:

6 - 12 ετών

Βαθμίδα εκπαίδευσης:

Πρωτοβάθμια

Μορφή εκπαίδευσης:

Τμήματα Διδασκαλίας της Ελληνικής (ενταγμένα, απογευματινά, Σαββατιανά), Κανονικές Τάξεις με αλλοεθνείς ή / και ομοεθνείς μαθητές χωρίς γνώση της E λληνικής, εν μέρει και Ημερήσια Σχολεία.

Διάρκεια σπουδών:

6 έτη x 3 ώρες εβδομαδιαίως.

Χώρα διαμονής:

Όλες

Επίπεδα υλικού:

Τρία (3)
1ο επίπεδο: 1η και 2α τάξη
Βασική ανάπτυξη των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου / αλφαβητισμός.
2ο επίπεδο: 3η και 4η τάξη
Καλλιέργεια της εκφραστικής επάρκειας και των δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου.
3ο επίπεδο: 5η και 6η τάξη
Καλλιέργεια της γλωσσικής επάρκειας, ανάπτυξη και εμπέδωση των δεξιοτήτων παραγωγής γραπτού λόγου.