Η ΕΛΛΗΝΟΓΛΩΣΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ

Κωνσταντινίδης Στέφανος
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001

Ο συγκεκριμένος τόμος αναφέρεται στην ελληνική παρουσία στον Καναδά και ειδικότερα στην ελληνόγλωσση εκπαίδευση παρέχοντας μια εποπτική και συστηματική εικόνα. Κύριοι άξονες της μελέτης είναι: η ιστορική εξέλιξη της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στον Καναδά, οι μορφές και οι φορείς οργάνωσής της, τα διδακτικά υλικά και αναλυτικά προγράμματα, το μαθητικό δυναμικό, το εκπαιδευτικό προσωπικό, οι οργανώσεις γονέων.

 


κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_Ekp_CANADA5.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_Ekp_CANADA4.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_Ekp_CANADA6.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_Ekp_CANADA1.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_Ekp_CANADA3.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ellhnoglwssh_Ekp_CANADA2.pdf