Η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ:
1975 - 1985

Μιχελακάκη Θεοδοσία
Σειρά: Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση στη Διασπορά
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 2001

Η παρούσα μελέτη  επιχειρεί να φωτίσει με συστηματικό και διεξοδικό τρόπο μια χρονική περίοδο και ιστορική φάση της ελληνόγλωσσης εκπαίδευσης στη Γερμανία (1975-85). Στόχος είναι η αναζήτηση των παραγόντων που επηρέασαν και διαμόρφωσαν την ελληνική εκπαιδευτική πολιτική και κυρίως ο ρόλος που διαδραμάτισαν οι ομάδες πίεσης (κοινότητες, συλλογικά όργανα γονέων, πολιτικά κόμματα κ.ά.).

κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ekpaideytikh_politikh_Germania5.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ekpaideytikh_politikh_Germania6.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ekpaideytikh_politikh_Germania3.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ekpaideytikh_politikh_Germania7.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ekpaideytikh_politikh_Germania8.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ekpaideytikh_politikh_Germania1.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ekpaideytikh_politikh_Germania4.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ekpaideytikh_politikh_Germania9.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Ekpaideytikh_politikh_Germania2.pdf