ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΡΥΣΗΣ ΔΙΓΛΩΣΣΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ

Δαμανάκης Μιχάλης (επιμ.)
ΡΕΘΥΜΝΟ:Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 1999

Η πρόταση ίδρυσης δίγλωσσων σχολείων στη Γερμανία αποτελεί ένα ενημερωτικό φυλλάδιο στο οποίο εμπεριέχονται θεωρητικές εισηγήσεις σχετικά με τη διγλωσσία και τη δίγλωσση εκπαίδευση, καθώς και δεδομένα από την διεθνή και την ελληνική εμπειρία.

Το έργο συντάχθηκε με εντολή του ΥΠΕΠΘ για να χρησιμεύσει ως βάση για συζήτηση με τους ενδιαφερόμενους φορείς και γονείς στη Γερμανία


κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs8.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs5.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs1.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs7.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs3.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs9.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs6.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs2.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... Sxedio_Idryshs4.pdf