Παιδεία Ομογενών - DIASPORA Ηλεκτρονική Μάθηση Ελληνόγλωσση Εκπαίδευση

Ελληνικά English Οικοσελίδα - Home Page sitemap Εισαγωγή στο σύστημα Διαχείρισης. Για Διαχειριστές ΜΟΝΟ.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΩΝ
Για την Ελληνική Λογοτεχνία, την Ιστορία και τον Πολιτισμό

ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 1998

Ο παρών οδηγός, έχει ως σκοπό να ανανεώσει από τη μια την ενημέρωση γύρω από την ελληνική παιδική λογοτεχνία και να συμπληρώσει, από την άλλη τον κατάλογο με τίτλους που αφορούν στην ελληνική ιστορία και στον πολιτισμό και που κρίνονται κατάλληλοι για τα Ελληνόπουλα του εξωτερικού.
Ο συγκεκριμένος βιβλιογραφικός οδηγός εντάσσεται στις δραστηριότητες του έργου «Παιδεία Ομογενών» και απευθύνεται σε κάθε ενδιαφερόμενο μαθητή, γονέα, δάσκαλο, καθώς και σε ιδρύματα και οργανισμούς και στοχεύει κυρίως στην ενημέρωση των παραπάνω προσώπων, ιδρυμάτων και οργανισμών, αναφορικά με την παραγωγή στην Ελλάδα βιβλίων σχετικών με την λογοτεχνία για παιδιά και νέους και με την ελληνική ιστορία και τον πολιτισμό. Τα έργα που σχολιάζονται στον παρόντα οδηγό έχουν ήδη καταχωρηθεί και σε μία βάση δεδομένων και είναι προσπελάσιμα σε κάθε ενδιαφερόμενο, ο οποίος έχει πρόσβαση στο Διαδίκτυο (Internet).


κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... KATALOGOS_BIBLION.pdf

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ - ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΌ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ (Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.)
Πανεπιστημιούπολη, Ρέθυμνο 741 00 - ΚΡΗΤΗ, τηλ. 2831077605,77624, 77599 - fax:2831077636 - email:ediamme@edc.uoc.gr

Copyright © 2004 - 2005   Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ.  σχεδιασμός - ανάπτυξη : Αναγνωστάκης Σίμος, Πετράκη Κυριακή υλοποίηση: Hotsoft.gr