ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ:
Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις

Δαμανάκης Μιχάλης (επιμ.)
ΡΕΘΥΜΝΟ: Ε.ΔΙΑ.Μ.ΜΕ., 1999

ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ

Θεωρητικές και εμπειρικές προσεγγίσεις

Ο παρών τόμος είναι μια συνολική έκθεση/μελέτη της Επιστημονικής Επιτροπής του Πανεπιστημίου Κρήτης, η οποία προσπαθεί να καλύψει σφαιρικά την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στο εξωτερικό. Περιέχει τον θεωρητικό προβληματισμό των μελών των ομάδων εργασίας αλλά και συνοπτικά εμπειρικά δεδομένα σχετικά με την ελληνόγλωσση εκπαίδευση στις χώρες: Η.Π.Α, Καναδά, Αργεντινή, Αυστραλία, Ρωσία, Ουκρανία, Γερμανία και Βρετανία.

Το συγκεκριμένο έργο αποτέλεσε τη βάση και το πλαίσιο για την υλοποίηση των δράσεων του έργου ‘’Παιδεία Ομογενών’’ και ιδιαίτερα για την παραγωγή του διδακτικού υλικού.

Ο τόμος αυτός μπορεί, επίσης, να χρησιμοποιηθεί ως επιμορφωτικό υλικό για του αποσπώμενους και ομογενείς εκπαιδευτικούς που διδάσκουν  την ελληνική γλώσσα σε ελληνόφωνους και αλλόφωνους μαθητές στο εξωτερικό.

 


κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... 3-PAIDEIA_OMOGENON.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... 2-PAIDEIA_OMOGENON.pdf
κάντε δεξιό κλικ και επιλέξτε Αποθήκευση προορισμού ως... 1-PAIDEIA_OMOGENON.pdf